ВУЗ ШАГ
 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 311 комбінованого типу
 

Звіт керівника

 

Звіт завідувача

комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 311комбінованого типу Дніпровської міської ради
Вовк  Тетяни  Миколаївни

Перед педагогічним колективом та громадськістю     06.06.2018р.

    Даний звіт зроблений на підставі ст..20 Закону України «Про дошкільну освіту, Положення  про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою  Кабінету  міністрів України від 27.08.2010 № 778,  наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних навчальних закладів», з метою подальшого утвердження  відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання  державного та громадського контролю за прозорістю прийняття  і виконання  управлінських рішень, запровадження  колегіальної етики управлінської діяльності в навчальних закладах

    Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління  дошкільним навчальним закладом

    Порядок денний:

1. Звіт завідувача.

2. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу).

3. Таємне голосування.

    Присутні:

Колектив закладу

Голови Батьківських комітів  всіх груп  дошкільного закладу, батьки вихованців.

 

Дошкільний навчальний заклад функціонує з 1976 року

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

м.Дніпро

вул. Гетьмана  Петра Дорошенка, 7

тел. 68-13-88

Засновником дошкільного навчального закладу  є Дніпровська  міська рада.

Дошкільний навчальний заклад працює в 5-ти денному робочому тижні, за режимом роботи 10,5 годин: з 7.00 – 17.30.

Чергові групи працюють

з 7.00 та з 18.00 – 19.00.

Дошкільна навчальна установа розташована у типовому приміщенні,
має у своєму складі 8 груп, з них:

 • 1 гр. для дітей раннього віку;
 • 6 гр. для дітей дошкільного віку.
 • 1 гр. для дітей з вадами мови (логопедична).

У дошкільному навчальному закладі працює 38 працівники, з них:

 • 20 педагоги;
 • 18 технічного персоналу.

    Після проведення оптимізації було скорочено  посаду  кастелянки, посади кухарів передано до компанії «Продрезерв».

Кваліфікаційний рівень педагогів

Вища категорія - 1

І кв. категорія – 1

ІІ кв. категорія – 3

Спеціаліст – 17

Вихователь– методист – 3

9  розряд - 13

    Заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003р. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг», Концепцією дошкільного виховання в Україні, Статутом закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями, «Положеннями про порядок здійснення інноваційної діяльності», Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», «Коментарем до Базового компонента дошкільної освіти в Україні».

    Упродовж 2017-2018 навчального року, відповідно до Концепції Національно - патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, педагогічний колектив працював над такими річними завданнями: За умови забезпечення якості дошкільної освіти планується здійснювати підвищення кваліфікації та ініціювати (підтримувати) самоосвіту педагогів шляхом мотивування до участі у роботі майстер-класів, колоквіумів, брейн-рингів, воркшопів та інших.

З метою  підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку  педагогічний колектив дошкільного навчального закладу має спрямовувати свою  діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і  завершуючи її вступом до школи. При цьому слід приділяти увагу таким пріоритетним напрямам освітньої роботи:

- театральна діяльність;

- патріотичне виховання;

- розвиток комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників.

- розвиток можливостей конструктора «Лего» в освітньому процесі ДНЗ.

 

    Відповідно до обласного науково – педагогічного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»   на вересень 2017 – серпень2018р.р. була запланована робота над черговим  етапом проекту. Робота педагога направлена щоб навчити дошкільників бути готовими до співробітництва в групі та команді, бути мобільними, вчитись адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і колективних дій.

 

    Головною турботою колективу є забезпечення умов для ефективної організації життєдіяльності дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я. Крім традиційно запланованих заходів, що відбиваються у річному плані, над проблемою безпеки життєдіяльності працювала творча група дошкільного навчального закладу,яка свої зусилля спрямувала на вирішення наступних питань:

 • Удосконалення роботи щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту  для перебування дітей у закладі.
 • Підвищення ефективності форм роботи,спрямованої на безпеку життєдіяльності дітей.
 • Продовження пошуків нових форм роботи з батьками.
 • Підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів,їх самоосвіта.

    За окремими програмами та календарними планами  у дошкільному закладі організована робота гуртків:

 • «Англійська мова» – керівник Чирченко О.І. ,
 • «Легоманія» - керівник Гнусарькова В.Б.

 Гурткова робота сприяє розвитку здібностей, почуттів, емоційної сприйнятливості дітей.

Головна мета закладу:

    Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

Організація методичної роботи дошкільного закладу регламентується річним планом

    Планування та організація навчального процесу в закладі здійснюється  за програмою  розвитку дитини  дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки»,  програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).

   Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, відеоматеріалами. Під керівництвом вихователя – методиста Гнусарькової В.Б. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний.  Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

      Протягом навчального року в своїй роботі педагоги закладу значну увагу  приділили розвитку пізнавальної активності дошкільників. Пізнавальну активність у вихованців вихователі реалізують щоденно :

 - під час проведення занять;

 - при організації гурткової роботи;

 - при проведенні спостережень і екскурсій в природу та соціум;

 - в пізнавально-розвивальних бесідах;

 - в дидактичних, конструкторсько-будівельних та настільних іграх;

 -при проведенні дослідницької діяльності та експериментуванні в повсякденному житті;

 - в театралізованій діяльності, іграх - драматизаціях;

 - проводиться пізнавально-ігрова діяльність з піском – заняття проводить практичний психолог закладу Верескун О.В.

    Педагоги закладу намагаються сформувати передусім значущу для конкретної дитини мотивацію пізнання і навчання, яка і спрямовує пізнавальну активність дошкільника, стимулює у нього розвиток пізнавальних інтересів і почуттів, потребу в самостійному пошуку нових знань, встановленні певних закономірностей, зв’язків, продуктивному застосуванні результатів пізнання.

    Оновлено підхід до наповнення осередка художньо-зображувальної діяльності, в якому є більше умов для самостійного вибору індивідуального творчого заняття, матеріалу, засобів.

        Для розвитку творчих здібностей дітей засобами театралізованої   діяльності в групах обладнано театральні осередки: встановлено сцени, куточки костюмерних для театру та ін. що допомагає вирішити багато актуальних проблем педагогіки та психології, пов’язаних із художньо – естетичним розвитком  та вихованням дітей;  моральним вихованням; розвитком комунікативних якостей особистості; вихованням волі, розвитком пам’яті, уяви, ініціативності, фантазії, мови; створення позитивного емоційного настрою. Щороку на початку навчального року кожна вікова група проводить  для батьків  костюмовану театральну виставу за участю дітей та вихователів. Результат не забарився - за відгуками педагогів та батьків, ми отримали збагачення уявлень дітей про театральну діяльність, окреслення перспектив розвитку їх артистичних здібностей, у дітей та батьків з’явилося зацікавлення театралізованою діяльністю, а головне – діти отримали позитивний емоційний підйом та задоволення.

    З 2016 року колектив дошкільного закладу  співпрацює з  благодійним фондом «LEGO – фондейшен», який  надав  на кожну вікову групу   комплекти «Шість цеглинок». «Шість цеглинок» - це практичний інструмент для навчання, це технологія навчання. Завдяки цьому матеріалу діти  тренують пам'ять, розвивають моторику і мислять творчо. Щорічно колектив закладу приймає участь у фестивалях  «LEGO – фондейшен». У квітні 2018 року ми були нагороджені дипломом за перемогу у номінації «Світ води».

        Важливе місце в роботі з дітьми займає  виховання в дітях патріотизму і

толерантності до людей різних національностей у контексті духовного розви-тку особистості. З цього питання педагогічний колектив закладу, у своїй роботі  з дітьми, виділив  основні завдання:  

 - формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї,    

    дитячого садка, міста);

 - формування духовно-моральних взаємин;

- формування любові до культурного спадку свого народу;

 - виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;

-  почуття власної гідності як представників свого народу;

 - толерантне ставлення до представників інших національностей, до

    ровесників, батьків, сусідів, інших людей.

Патріотичне виховання наших дошкільнят  було направлено на  виховання шанобливого ставлення до людини - трударя та результатів її праці, рідної землі, захисників Вітчизни,  державної символіки,  традицій держави,  загальнонародних свят.

       На допомогу вихователям були проведені групові та індивідуальні консультації з таких питань:

 • Рухова активність дітей на свіжому повітрі
 • Мовленєві заняття в системі сучасної дошкільної освіти
 • Як допомогти дитині стати самостійною
 • Формування у дошкільників усвідомленого ставлення до свого здоров'я
 • Рекомендації для роботи з дітьми різних типів темпераменту
 • Колективні перегляди: «Розвиток мовлення дошкільників», «Розвиток творчості дошкільників засобами народного мистецтва» та ін..

  Щорічно  восени  на свято «Покрова» в дошкільному закладі проводиться свято «Посвята в козачата» за участю педагогів та батьків.    

 

  У той же час є декілька  проблемних невирішених питань методичної роботи в закладі, а саме:

-  недостатнє уміння  вихователів розподіляти  у часі діяльність малюків різних вікових груп, забезпечити особистісно-орієнтований, диференційований, індивідуальний, діяльнісний, інтегрований, ігровий та інші сучасні підходи до організації дитячої життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі.

Результати атестації і аналіз якісного і кількісного складу педагогічних працівників.

    Методична робота з педагогічними кадрами у 2017 – 2018 навчальному році була спрямована на підвищення якості проведення навчально-виховної роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної майстерності кожного  педагога.

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична кільк. педагогів

1.

Курси підвищення кваліфікації

2

2

2.

Атестація

2

2

3.

Самоосвіта

20

20

4.

Участь у роботі творчої групи

5

5

5.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

20

20

    Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців.

Атестовано  2  педагогічних працівники.

Чергово:

- завідувач ДНЗ Вовк Т.М. присвоєно звання «вихователь-методист» ;

- вихователь – методист Гнусарькова В.Б. «спеціаліст І  категорії»;

Організація медичної роботи

    План роботи медичної служби на 2017 – 2018 н. р. складений відповідно до річного плану роботи закладу та виконаний в повному обсязі. Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує старша медична сестра. Протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив увагу формуванню здоров’єзберігаючої компетентності дітей. Дітей оточують кваліфіковані педагоги,  медична сестра, лікар, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, підтримують інтерес дітей до власного здоров’я.

    У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Впродовж навчального року вихователі проводили обстеження фізичного стану дітей, їх вміння якісно виконувати основні рухи (з бігу, стрибків, кидання). За сумою балів оцінку «відмінно» одержали 43% дітей, «добре» - 38%, «задовільно» - 17%.

 

    Вся медична робота в закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України „Про дошкільну освіту”. Санітарно-гігєнічні умови дошкільного закладу на належному рівні. В установі проводяться всі необхідні профілактичні заходи:

-         контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками на всіх ділянках роботи;

-         здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

-         розроблена тематика для медико-педагогічних нарад.

У закладі постійно проводяться загартовувальні процедури. Протягом дня підтримується рухова активність дітей. Проводяться „Дні здоров’я”, спортивні розваги. У навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки. Влітку проводять оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі.

 

Організація харчування

 

    Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3-х разове харчування. З 05 березня 2018 року  послуги  харчування в дошкільному закладі здійснює компанія «Продрезерв», які надали  єдине примірне двотижневе меню та технологічні карти. Вартість харчування становить 27.93 для дітей раннього віку та 44.30 для дітей дошкільного віку.

Продукти харчування надходять разом з сертифікатами якості та гігієнічними  висновками.

З боку завідувача та медичного працівника  протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

Готуючи страви, кухарі суворо дотримуються  технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходять  від постачальників із супровідними документами.

З боку вихователів здійснюється  постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснюється відповідно до режиму кожної вікової групи. Протягом року  проводилась С-вітамінізація третіх страв.

    Але  в дошкільному закладі є потреба у капітальному ремонті харчоблоку, заміні технологічного обладнання, оновлення посуду, капітальному ремонті пральні.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю;

співпраця з громадськими організаціями.

 

    У дошкільному закладі працює батьківський комітет, як колегіальний орган  батьків. На засіданнях батьківського комітету розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою, звітування про залучені та витрачені благодійні внески..

     Набагато покращилася матеріально – технічна база дошкільного закладу завдяки кропіткої роботі батьківського комітету, батьків та педагогів.

    У грудні  2017 році значна  допомога була  надана депутатом міської ради Федоренко В.В., а саме:

 • Замінено 60 дитячих ліжок  на нові;
 • Замінено 150 дитячих матраців та 150 дитячих ковдр.
 • Придбано 10 комплектів дитячої меблі для всіх  вікових груп.

    Спільними зусиллями роботи адміністрації ДНЗ № 311  батьківського комітету закладу були розроблені заходи щодо зміцнення та модернізації КЗО ДНЗ № 311, так у 2017-2018  навчальному році було придбано, поставлено на облік та виконано:

 • На 01 вересня 2017 року було придбано та  замінено більше 70 кв. м. лінолеуму на центральному коридорі І поверху будівлі  - 12 839,72 грн.
 • Замінено плінтуса на центр. коридорі – 2074 грн. 00 коп.
 • Придбано та встановлено  наружні  отливи  на центральному вході будівлі - 818 грн.;
 • Проведено капітальний ремонт центрального входу вуличного обладнання з шпаклівкою та покраскою – 1500 грн.;
 • Зроблено ремонт холодильної шафи  ШХ – 80 – 830 грн.;
 • Виконано  пожежні  заходи – 318 грн.
 • Придбано шпалери в гр.. № 3,7 «Пролісок», «Зірочка» - 1217 грн.
 • Проведено дезінфекцію харчоблоку – 900 грн.
 • Відновлено вуличне освітлення на центральному вході будівлі – 1500 грн.
 • Придбано новий електричний утюг на пральню – 1500 грн.
 • Ремонт пральної  машини - 2.000 грн.
 • Придбано 50 м. бязі та пошито 31 дитячу підковдру – 2277 грн.
 • Придбано нові електронні ваги на харчоблок – 834 грн
 • Замінено  8 дверей на металопластикові – 35 819 грн.
 • Придбано фарбу та пофарбовано вуличне обладнання – 980 грн.
 • Придбано нову тачку садову – 1400 грн.
 • Придбано розсаду та висаджено квіти – 690 грн.
 •  Придбання будівельних матеріалів для ремонту гр.. «Калинка», «Зірочка», «Жайворонок» -  1455 грн.
 •  Коврове  покриття  для музичної зали   -  10 900 грн. 00 коп.
 • Придбано будівельних  матеріалів   для ремонтних робіт, линолеум – 34680 грн. 34 коп.
 • Кожною віковою групою  були  придбані  наматрацники всього - 122 шт. на суму – 15 948 грн.  

 

Всього витрачено   батьківської  благодійної допомоги

                                  на суму  –   46   596 грн. 

 

Пошито  та поставлено на облік  дитячих костюмів – 35 шт., на суму – 5 120  грн.

    Було виготовлено та придбано прикраси для музичної зали до святкових ранків.  Відремонтовані лави та пісочниці на дитячих майданчиках. Проведено поточний ремонт майданчиків. Під час місячника по благоустрою території закладу  оновлені клумби, весною в рамках програми по благоустрою та озелененню на території закладу силами працівників  впорядковано 3 клумби, висаджено багато квітів.  В групі «Пролісок», «Вишенька» розроблена  огородна  ділянка, де висаджені необхідні для харчування: цибуля, петрушка, укроп, салат, ревінь, щавель, огірки, помідори.

       В дошкільному закладі проводиться  велика  робота по збереженню та поповненню матеріально-технічної бази  закладу, але  залишається ще багато проблем, а саме:

 • Постійно забивається каналізаційна система наружного постачання;
 • Потребують капітального ремонту туалетні кімнати групи № 1;
 • Відновлення тіньових дитячих  прогулянкових навісів  у кількості 3 шт.
 • Капітальний ремонт 3 тіньових навісів;
 • Капітальний ремонт харчоблоку, пральні.
 • Капітальний ремонт центрального входу будівлі.

    У квітні 2018 року до директора  департаменту гуманітарної політики  Сушко К.А. були надані листи щодо потреб дошкільного закладу  та звернення до депутату міської ради Федоренко В.В.

 

Стан дитячого травматизму:

 

Одним із основних завдань, які стоять перед дошкільним закладом, крім навчання та виховання дитини  є, відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, - "…збереження життя,  фізичного та  психічного здоров'я вихованців згідно із законодавством".

Одним з напрямків створення безпечних умов для дітей - це навчання дітей правилам безпечного поводження під час навчально – виховного процесу.

З цією метою у дошкільному закладі передбачено проведення бесід, інструктажів з дітьми перед проведенням організованих педагогічних заходів. Один раз у півріччя  проводяться Тижні безпеки дитини під час яких у кожній групі проводяться тематичні заходи. Аналіз матеріалів Тижнів свідчить про те, що якість і змістовність заходів, за останній час, значно покращилися.

     Так  14 квітня 2018 року  в ДНЗ було проведено Тиждень безпеки дитини. 

За звітний період не сталося жодного випадки травмування дитини в навчально-виховному процесі та побуті.

 

Робота з батьками та зверненнями громадян.

      В дошкільному закладі проводиться певна робота зі зверненнями громадян, так за звітний період звернення громадян відсутні.

      Підсумуючи сказане  можна оцінити роботу педагогічного колективу за 2017-2018 навчальний рік  як задовільну. Звертаючи увагу на це, робота колективу дошкільного навчального закладу у наступному навчальному році буде спрямована на: індивідуалізацію освітнього процесу; підсилення тенденції особистісно орієнтованої, гуманістичної  моделі виховання; соціалізацію дошкільників; удосконалення роботи педагогічного колективу з оптимізації шляхів взаємодії з родиною вихованців.  Це допоможе педагогам забезпечувати умови для росту життєвої компетенції дитини  у відповідності з вимогами  Базового компоненту дошкільної освіти.

      Успішне управління  та робота навчального закладу  залежить від чіткої, слаженої роботи колективу та  правильної організації  керівником роботи дошкільного навчального закладу. Мета раціональної організації праці завідувача – підвищити її результативність, а досягти цієї мети можливо тільки за умови раціонального використання часу та умов праці.  

    Адміністрація та батьківський комітет дошкільного навчального закладу

 № 311  щиро дякує  за творчий підхід, спільну роботу колективу ДНЗ та батькам за створення належних умов та підготовку закладу до оздоровлення  та нового навчального 2018 – 2019 року.

 

      

                      

 

Звіт завідувача

комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 311комбінованого типу Дніпровської міської ради
Вовк  Тетяни  Миколаївни

Перед педагогічним колективом та громадськістю     08.06.2017р.

    Даний звіт складений на підставі ст..20 Закону України «Про дошкільну освіту, Положення  про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою  Кабінету  міністрів України від 27.08.2010 № 778,  наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних навчальних закладів», з метою подальшого утвердження  відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання  державного та громадського контролю за прозорістю прийняття  і виконання  управлінських рішень, запровадження  колегіальної етики управлінської діяльності в навчальних закладах

    Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління  дошкільним навчальним закладом

    Порядок денний:

1. Звіт завідувача.

2. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу).

3. Таємне голосування.

    Присутні:

Колектив закладу

Батьківський комітет  всіх груп  дошкільного закладу, батьки вихованців.

 

Дошкільний навчальний заклад функціонує з 1976 року

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

м.Дніпропетровськ

вул. Гетьмана  Петра Дорошенка, 7

тел. 68-13-88

Засновником дошкільного навчального закладу  є Дніпропетровська  міська рада.

Дошкільний навчальний заклад працює в 5-ти денному робочому тижні, за режимом роботи 10,5 годин: з 7.00 – 17.30.

Чергові групи працюють

з 7.00 та з 18.00 – 19.00.

Дошкільна навчальна установа розташована у типовому приміщенні,
має у своєму складі 8 груп, з них:

-         1 гр. для дітей раннього віку;

-         6 гр. для дітей дошкільного віку.

-         З них 1 гр. для дітей з вадами мови.

У дошкільному навчальному закладі працює 42 працівники, з них:

-         22 педагоги;

-         20 технічного персоналу.

Кваліфікаційний рівень педагогів

Вища категорія - 1

І кв. категорія – 0

ІІ кв. категорія – 3

Спеціаліст – 17

Вихователь– методист – 2

9  розряд - 13

    Заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003р. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг», Концепцією дошкільного виховання в Україні, Статутом закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями, «Положеннями про порядок здійснення інноваційної діяльності», Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», «Коментарем до Базового компонента дошкільної освіти в Україні».

     Упродовж 2016-2017 навчального року, відповідно до Концепції Національно - патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, педагогічний колектив працював над такими річними завданнями:

         1. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку.

2. Розвиток екологічної свідомості у дошкільників.

3. Формування основ здорового способу життя дитини дошкільного

     віку.

4. Розвиток мовленнєвих та комунікативних вмінь дошкільників через

    інтеграцію різних видів діяльності.

    Головною турботою колективу є забезпечення умов для ефективної організації життєдіяльності дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я. Крім традиційно запланованих заходів, що відбиваються у річному плані, над проблемою безпеки життєдіяльності працювала творча група дошкільного навчального закладу,яка свої зусилля спрямувала на вирішення наступних питань:

·        Удосконалення роботи щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту  для перебування дітей у закладі.

·        Підвищення ефективності форм роботи,спрямованої на безпеку життєдіяльності дітей.

·        Продовження пошуків нових форм роботи з батьками.

·        Підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів,їх самоосвіта.

    За окремими програмами та календарними планами  у дошкільному закладі організована робота гуртків:

 • «Англійська мова» – керівник Чирченко О.І. ,

  Гурткова робота сприяє розвитку здібностей, почуттів, емоційної сприйнятливості дітей.

    Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ДНЗ № 311, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом №311, до складу якої входять педагогічні працівники.  Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків. Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі. Так станом на кінець 2016-2017 навчального року всього дітей 5-ти річного віку за мікрорайоном – 35. З них відвідує ДНЗ - 30 дітей, 5 дітей за бажанням батьків відвідують підготовчі до школи гуртки. З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

Головна мета закладу:

    Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

Організація методичної роботи дошкільного закладу регламентується річним планом

    Планування та організація навчального процесу в закладі здійснюється  за програмою  розвитку дитини  дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки»,  програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).

   Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Під керівництвом вихователя – методиста Гнусарькової В.Б. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний.  Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

      Протягом навчального року в своїй роботі педагоги закладу значну увагу  приділили розвитку пізнавальної активності дошкільників. Пізнавальну активність у вихованців вихователі реалізують щоденно :

 - під час проведення занять;

 - при організації гурткової роботи;

 - при проведенні спостережень і екскурсій в природу та соціум;

 - в пізнавально-розвивальних бесідах;

 - в дидактичних, конструкторсько-будівельних та настільних іграх;

 -при проведенні дослідницької діяльності та експериментуванні в повсякденному житті;

 - в театралізованій діяльності, іграх - драматизаціях;

 - проводиться пізнавально-ігрова діяльність з піском – заняття проводить практичний психолог закладу Верескун О.В.

   Педагоги закладу намагаються сформувати передусім значущу для конкретної дитини мотивацію пізнання і навчання, яка і спрямовує пізнавальну активність дошкільника, стимулює у нього розвиток пізнавальних інтересів і почуттів, потребу в самостійному пошуку нових знань, встановленні певних закономірностей, зв’язків, продуктивному застосуванні результатів пізнання.

    Оновлено підхід до наповнення осередка художньо-зображувальної діяльності, в якому є більше умов для самостійного вибору індивідуального творчого заняття, матеріалу, засобів.

        Для розвитку творчих здібностей дітей засобами театралізованої   діяльності в групах обладнано театральні осередки: встановлено сцени, куточки костюмерних для театру та ін. що допомагає вирішити багато актуальних проблем педагогіки та психології, пов’язаних із художньо – естетичним розвитком  та вихованням дітей;  моральним вихованням; розвитком комунікативних якостей особистості; вихованням волі, розвитком пам’яті, уяви, ініціативності, фантазії, мови; створення позитивного емоційного настрою. Результат не забарився - за відгуками педагогів та батьків, ми отримали збагачення уявлень дітей про театральну діяльність, окреслення перспектив розвитку їх артистичних здібностей, у дітей та батьків з’явилося зацікавлення театралізованою діяльністю, а головне – діти отримали позитивний емоційний підйом та задоволення.

    З 2016 року колектив дошкільного закладу  співпрацює з  благодійним фондом «LEGO – фондейшен», який  надав  на кожну вікову групу   комплекти «Шість цеглинок». «Шість цеглинок» - це практичний інструмент для навчання, це технологія навчання. Завдяки цьому матеріалу діти  тренують пам'ять, розвивають моторику і мислять творчо. У березні 2017 року на базі ДНЗ було проведено методичне обєднання для  музичних керівників дошкільних закладів Соборного району  з теми « Розвиток дітей засобами театральної діяльності», який музичні керівники Соборного району оцінили на дуже високому рівні.

        Важливе місце в роботі з дітьми займає  виховання в дітях патріотизму і

толерантності до людей різних національностей у контексті духовного розви-тку особистості. З цього питання педагогічний колектив закладу, у своїй роботі  з дітьми, виділив  основні завдання:  

 - формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї,    

    дитячого садка, міста);

 - формування духовно-моральних взаємин;

- формування любові до культурного спадку свого народу;

 - виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;

-  почуття власної гідності як представників свого народу;

 - толерантне ставлення до представників інших національностей, до

    ровесників, батьків, сусідів, інших людей.

Патріотичне виховання наших дошкільнят  було направлено на  виховання шанобливого ставлення до людини - трударя та результатів її праці, рідної землі, захисників Вітчизни,  державної символіки,  традицій держави,  загальнонародних свят.

       На допомогу вихователям були проведені групові та індивідуальні консультації з таких питань:

-         Рухова активність дітей на свіжому повітрі

-         Мовленєві заняття в системі сучасної дошкільної освіти

-         Як допомогти дитині стати самостійною

-         Формування у дошкільників усвідомленого ставлення до свого здоров'я

-         Рекомендації для роботи з дітьми різних типів темпераменту

-         Колективні перегляди: «Розвиток мовлення дошкільників», «Розвиток творчості дошкільників засобами народного мистецтва» та ін..

    Щорічно  восени  на свято «Покрова» в дошкільному закладі проводиться свято «Посвята в козачата» за участю педагогів – тренерів ЦПР «Штурм».      

 

  У той же час є декілька  проблемних невирішених питань методичної роботи в закладі, а саме:

-  недостатнє уміння  вихователів розподіляти  у часі діяльність малюків різних вікових груп, забезпечити особистісно-орієнтований, диференційований, індивідуальний, діяльнісний, інтегрований, ігровий та інші сучасні підходи до організації дитячої життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі.

Результати атестації і аналіз якісного і кількісного складу педагогічних працівників.

    Методична робота з педагогічними кадрами у 2016 – 2017 навчальному році була спрямована на підвищення якості проведення навчально-виховної роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної майстерності кожного майстерності кожного педагога.

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична кільк. педагогів

1.

Курси підвищення кваліфікації

3

3

2.

Атестація

6

6

3.

Самоосвіта

22

22

4.

Участь у роботі творчої групи

5

5

5.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

22

22

    Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців.

Атестовано  4  педагогічних працівників.

Чергово:

- керівник гуртка Чирченко О.І. встановлено  кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ  категорії»;

- музичний керівник Горошкіна С.Г., присвоєно звання «вихователь-методист» ;

- вихователь – Курт – Аметова Т.М. – відповідає займаній посаді, встановлено 9 тарифний розряд.

Організація медичної роботи

    План роботи медичної служби на 2016 – 2017 н. р. складений відповідно до річного плану роботи закладу та виконаний в повному обсязі. Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує старша медична сестра. Протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив увагу формуванню здоров’єзберігаючої компетентності дітей. Дітей оточують кваліфіковані педагоги,  медична сестра, лікар, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, підтримують інтерес дітей до власного здоров’я.

    У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Впродовж навчального року вихователі проводили обстеження фізичного стану дітей, їх вміння якісно виконувати основні рухи (з бігу, стрибків, кидання). За сумою балів оцінку «відмінно» одержали 43% дітей, «добре» - 38%, «задовільно» - 17%.

 

    Вся медична робота в закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України „Про дошкільну освіту”. Санітарно-гігєнічні умови дошкільного закладу на належному рівні. В установі проводяться всі необхідні профілактичні заходи:

-         контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками на всіх ділянках роботи;

-         здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

-         розроблена тематика для медико-педагогічних нарад.

У закладі постійно проводяться загартовувальні процедури. Протягом дня підтримується рухова активність дітей. Проводяться „Дні здоров’я”, спортивні розваги. У навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки. Влітку проводять оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі.

 

Організація харчування

 

    Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3-х разове харчування. Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню  та технологічних карток.

Продукти харчування надходять разом з сертифікатами якості та висновками санепідемічної експертизи.

З боку завідувача та медичного працівника  протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

Готуючи страви, кухарі суворо дотримуються  технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходять  від постачальників із супровідними документами.

З боку вихователів здійснюється  постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснюється відповідно до режиму кожної вікової групи. Протягом року використовувалась сіль йодована, проводилась С-вітамінізація третіх страв.

     Виконання натуральних норм харчування  у першому півріччі 2017 року   дає змогу відмітити покращення стану харчування. Натуральні норми по життєво необхідних для росту і розвитку дитячого організму продуктам виконуються  не в повному обсязі, а саме на 87 %, тому як у 2016 році на 75-80%.  Це пов’язане з ростом цін на продукти харчування та розходженням між затвердженими грошовими нормами харчування і вартістю продуктового набору. Грошові норми виконуються на 100 %. Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

     Впродовж 2016-2017 н.р. спеціалістами центральної бухгалтерії, департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради,  неодноразово були здійснені перевірки стану харчування в дошкільному закладі, зауважень не виявлено.     

    Але  в дошкільному закладі є потреба у капітальному ремонті харчоблоку, заміні технологічного обладнання, оновлення посуду, капітальному ремонті пральні.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю;

співпраця з громадськими організаціями.

 

    У дошкільному закладі працює батьківський комітет, як колегіальний орган  батьків. На засіданнях батьківського комітету розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою, звітування про залучені та витрачені благодійні внески..

     Набагато покращилася матеріально – технічна база дошкільного закладу завдяки кропіткої роботі батьківського комітету, батьків та педагогів. Спільними зусиллями роботи адміністрації ДНЗ № 311  батьківського комітету закладу були розроблені заходи щодо зміцнення та модернізації КЗО ДНЗ № 311, так у 2016-2017 році було придбано, поставлено на облік та виконано:

 • У серпні 2016 року замінено 39 вікон на металопластикові в усіх вікових групах – кошти міського бюджету;
 • Придбано 4 дитячих унітази гр.. «Сонечко», «Калинка» - 3670 грн.
 • Придбання матеріалів для ремонту  туалетної кімнати гр.. «Жайворонок» - 1500 грн.
 • Придбано ламбрекени для музичної зали  2 шт.– 3860 грн.
 • Придбано електричну газонокосарку – 2164 грн.
 • Проведено санітарну обробку харчоблоку – 900 грн.
 • Придбання матеріалів для ремонту гр.. «Калинка» -  1455 грн.
 • Проведено ремонт битової пральної машини – 850 грн.
 • Частково відновлено дворове освітлення – 1945 грн.
 • Замінено обмотку теплотраси – 500 грн.
 • Замінено линолеум на ІІ поверсі будівлі  - 1500 грн.
 • Збудовано кабінет логопеда – 1000 грн.
 • Придбано новий інвентар на харчоблок -  633 грн.
 • Демонтаж дверей та вироблення арок 2 шт. – 800 грн.
 • Придбано вапно для побілки – 700 грн.
 • Придбано  банер  для музичної зали – 1450 грн.-

 

Всього витрачено   батьківської  благодійної допомоги

                                  на суму  –   34  927 грн. 

 

Придбано та поставлено на облік  дитячих костюмів – 72 шт., на суму – 3480 грн.

    Було виготовлено та придбано прикраси до святкових ранків. За допомогою батьків збільшилась кількість  постільної білизни у кількості 30  шт. в гр.. «Зірочка»,  завезений на ігрові майданчики пісок. Відремонтовані лави та пісочниці на дитячих майданчиках. Проведено поточний ремонт майданчиків. Під час місячника по благоустрою території закладу  оновлені клумби, весною в рамках програми по благоустрою та озелененню на території закладу силами працівників висаджено 30 кущів роз, впорядковано 5 клумб, висаджено багато квітів, побілені дерева та бордюри.  В групі «Пролісок», «Вишенька», «Сонечко» розроблена  огородна  ділянка, де висаджені необхідні для харчування: цибуля, петрушка, укроп, салат, ревінь, щавель, огірки, помідори. Слід відмітити оснащення ігрових майданчиків усіх вікових груп. Щорічно  навесні  в дошкільному закладі  проводиться  конкурс на краще оформлення  ігрового  майданчика  в ДНЗ. пластикових пляшок.Підсумки конкурсу оголошуються батьківським комітетом на загальних зборах.

       В дошкільному закладі проводиться  велика  робота по збереженню та поповненню матеріально-технічної бази  закладу, але  залишається ще багато проблем, а саме:

-         Постійно забивається каналізаційна система наружного постачання;

-         Потребують капітального ремонту туалетні кімнати груп № 1,2;

-         Відновлення тіньових дитячих  прогулянкових навісів  у кількості 3 шт.

-         Капітальний ремонт 3 тіньових навісів;

-         Ремонт вуличного басейну та закінчення переобладнання в клумбу.

     Також шляхом залучення благодійної допомоги до депутата Дніпропетровської міської ради Федоренко В.В. було відновлено 2 тіньових навіси на суму 100 тис.грн., в перспективі планується капітальний ремонт харчоблоку дошкільного закладу. 

 

Стан дитячого травматизму:

 

Одним із основних завдань, які стоять перед дошкільним закладом, крім навчання та виховання дитини  є, відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, - "…збереження життя,  фізичного та  психічного здоров'я вихованців згідно із законодавством".

Одним з напрямків створення безпечних умов для дітей - це навчання дітей правилам безпечного поводження під час навчально – виховного процесу.

З цією метою у дошкільному закладі передбачено проведення бесід, інструктажів з дітьми перед проведенням організованих педагогічних заходів. Один раз у півріччя  проводяться Тижні безпеки дитини під час яких у кожній групі проводяться тематичні заходи. Аналіз матеріалів Тижнів свідчить про те, що якість і змістовність заходів, за останній час, значно покращилися.

     Так  14 квітня 2017 року  в ДНЗ було проведено Тиждень безпеки дитини. 

За звітний період не сталося жодного випадки травмування дитини в навчально-виховному процесі та побуті.

 

Робота з батьками та зверненнями громадян.

      В дошкільному закладі проводиться певна робота зі зверненнями громадян, так за звітний період звернення громадян відсутні.

      Підсумуючи сказане  можна оцінити роботу педагогічного колективу за 2016-2017 навчальний рік  як задовільну. Звертаючи увагу на це, робота колективу дошкільного навчального закладу у наступному навчальному році буде спрямована на: індивідуалізацію освітнього процесу; підсилення тенденції особистісно орієнтованої, гуманістичної  моделі виховання; соціалізацію дошкільників; удосконалення роботи педагогічного колективу з оптимізації шляхів взаємодії з родиною вихованців.  Це допоможе педагогам забезпечувати умови для росту життєвої компетенції дитини  у відповідності з вимогами  Базового компоненту дошкільної освіти.

      Успішне управління  та робота навчального закладу  залежить від чіткої, слаженої роботи колективу та  правильної організації  керівником роботи дошкільного навчального закладу. Мета раціональної організації праці завідувача – підвищити її результативність, а досягти цієї мети можливо тільки за умови раціонального використання часу та умов праці.  

    Адміністрація та батьківський комітет дошкільного навчального закладу

 № 311  щиро дякує  за творчий підхід, спільну роботу колективу ДНЗ та батькам за створення належних умов та підготовку закладу до оздоровлення  та нового навчального 2017 – 2018 року.

 

 

 

 

                                                                                     Звіт

                                          завідувача   комунального закладу освіти

            «Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) № 311 Дніпропетровської міської ради
                                                    Вовк  Тетяни  Миколаївни

                                  Перед педагогічним колективом та громадськістю     02.06.2016р.

    Даний звіт зроблений на підставі ст..20 Закону України «Про дошкільну освіту, Положення  про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою  Кабінету  міністрів України від 27.08.2010 № 778,  наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних навчальних закладів», з метою подальшого утвердження  відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання  державного та громадського контролю за прозорістю прийняття  і виконання  управлінських рішень, запровадження  колегіальної етики управлінської діяльності в навчальних закладах

    Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління  дошкільним навчальним закладом

    Порядок денний:

1. Звіт завідувача.

2. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу).

3. Таємне голосування.

    Присутні:

Колектив закладу

Батьківський комітет  всіх груп  дошкільного закладу, батьки вихованців.

 

Дошкільний навчальний заклад функціонує з 1976 року

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

м.Дніпропетровськ

вул. Гетьмана  Петра Дорошенка, 7

тел. 68-13-88

Засновником дошкільного навчального закладу  є Дніпропетровська  міська рада.

Дошкільний навчальний заклад працює в 5-ти денному робочому тижні, за режимом роботи 10,5 годин: з 7.00 – 17.30.

Чергові групи працюють

з 7.00 та з 18.00 – 19.00.

Дошкільна навчальна установа розташована у типовому приміщенні,
має у своєму складі 8 груп, з них:

 • 2 гр. для дітей раннього віку;
 • 6 гр. для дітей дошкільного віку.

У дошкільному навчальному закладі працює 42 працівники, з них:

 • 22 педагоги;
 • 20 технічного персоналу.

Кваліфікаційний рівень педагогів

Вища категорія - 1

І кв. категорія – 0

ІІ кв. категорія – 3

Спеціаліст – 17

Вихователь– методист – 1

9  розряд - 12

    Заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003р. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг», Концепцією дошкільного виховання в Україні, Статутом закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями, «Положеннями про порядок здійснення інноваційної діяльності», Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», «Коментарем до Базового компонента дошкільної освіти в Україні».

     Упродовж 2015-2016 навчального року, відповідно до Концепції Національно - патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, педагогічний колектив працював над такими річними завданнями:

         1. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку.

        2. Розвиток екологічної свідомості у дошкільників.

        3. Формування основ здорового способу життя дитини дошкільного  віку.

        4. Розвиток мовленнєвих та комунікативних вмінь дошкільників через  інтеграцію різних видів діяльності.

    Головною турботою колективу було забезпечення умов для ефективної організації життєдіяльності дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я. Крім традиційно запланованих заходів, що відбиваються у річному плані, над проблемою безпеки життєдіяльності працювала творча група дошкільного навчального закладу,яка свої зусилля спрямувала на вирішення наступних питань:

 • Удосконалення роботи щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту  для перебування дітей у закладі.
 • Підвищення ефективності форм роботи,спрямованої на безпеку життєдіяльності дітей.
 • Продовження пошуків нових форм роботи з батьками.
 • Підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів,їх самоосвіта.

    За окремими програмами та календарними планами  у дошкільному закладі організована робота гуртків:

 • «Англійська мова» – керівник Чирченко О.І. ,
 •  «Загальної  фізкультурної  підготовки Спас-Штурм» - керівник Тарін В. І.    Гурткова робота сприяє розвитку здібностей, почуттів, емоційної сприйнятливості дітей.

    Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ДНЗ № 311, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом №311, до складу якої входять педагогічні працівники.  Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків. Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі. Так станом на кінець 2015-2016 навчального року всього дітей 5-ти річного віку за мікрорайоном – 55. З них відвідує ДНЗ - 38 дітей, 8 дітей за бажанням батьків відвідують підготовчі до школи гуртки. З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

Головна мета закладу:

    Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

Організація методичної роботи дошкільного закладу регламентується річним планом

    Планування та організація навчального процесу в закладі здійснюється  за програмою  розвитку дитини  дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки»,  програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).

   Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Під керівництвом вихователя – методиста Гнусарькової В.Б. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний.  Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

      Протягом навчального року в своїй роботі педагоги закладу значну увагу  приділили розвитку пізнавальної активності дошкільників. Пізнавальну активність у вихованців вихователі реалізують щоденно :

 - під час проведення занять;

 - при організації гурткової роботи;

 - при проведенні спостережень і екскурсій в природу та соціум;

 - в пізнавально-розвивальних бесідах;

 - в дидактичних, конструкторсько-будівельних та настільних іграх;

 -при проведенні дослідницької діяльності та експериментуванні в повсякденному житті;

 - в театралізованій діяльності, іграх - драматизаціях;

 - проводиться пізнавально-ігрова діяльність з піском – заняття проводить практичний психолог закладу Верескун О.В.

   Педагоги закладу намагаються сформувати передусім значущу для конкретної дитини мотивацію пізнання і навчання, яка і спрямовує пізнавальну активність дошкільника, стимулює у нього розвиток пізнавальних інтересів і почуттів, потребу в самостійному пошуку нових знань, встановленні певних закономірностей, зв’язків, продуктивному застосуванні результатів пізнання.

В  групі № 4 «Ластівка»  вже другий рік  проведення освітнього  процесу здійснюється  за методикою Г.Р. Кандибура « Я хочу вчитися». Розвивальні заняття  проводяться за авторськими  посібниками, навчають малят  швидкочитанню та готують  дітей до школи.

    Оновлено підхід до наповнення осередка художньо-зображувальної діяльності, в якому є більше умов для самостійного вибору індивідуального творчого заняття, матеріалу, засобів.

        Для розвитку творчих здібностей дітей засобами театралізованої   діяльності в групах обладнано театральні осередки: встановлено сцени, куточки костюмерних для театру та ін. що допомагає вирішити багато актуальних проблем педагогіки та психології, пов’язаних із художньо – естетичним розвитком  та вихованням дітей;  моральним вихованням; розвитком комунікативних якостей особистості; вихованням волі, розвитком пам’яті, уяви, ініціативності, фантазії, мови; створення позитивного емоційного настрою. Результат не забарився - за відгуками педагогів та батьків, ми отримали збагачення уявлень дітей про театральну діяльність, окреслення перспектив розвитку їх артистичних здібностей, у дітей та батьків з’явилося зацікавлення театралізованою діяльністю, а головне – діти отримали позитивний емоційний підйом та задоволення.

    З 2016 року колектив дошкільного закладу  співпрацює з  благодійним фондом «LEGO – фондейшен», який  надав  на кожну вікову групу   комплекти «Шість цеглинок». «Шість цеглинок» - це практичний інструмент для навчання, це технологія навчання. Завдяки цьому матеріалу діти  тренують пам'ять, розвивають моторику і мислять творчо. У березні 2016 року на базі ДНЗ було проведено міський семінар для вихователів груп, які працюють за програмою «Шість цеглинок».

        Важливе місце в роботі з дітьми займає  виховання в дітях патріотизму і

толерантності до людей різних національностей у контексті духовного розви-тку особистості. З цього питання педагогічний колектив закладу, у своїй роботі  з дітьми, виділив  основні завдання:  

 - формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї,    

    дитячого садка, міста);

 - формування духовно-моральних взаємин;

- формування любові до культурного спадку свого народу;

 - виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;

-  почуття власної гідності як представників свого народу;

 - толерантне ставлення до представників інших національностей, до

    ровесників, батьків, сусідів, інших людей.

Патріотичне виховання наших дошкільнят  було направлено на  виховання шанобливого ставлення до людини - трударя та результатів її праці, рідної землі, захисників Вітчизни,  державної символіки,  традицій держави,  загальнонародних свят.

       На допомогу вихователям були проведені групові та індивідуальні консультації з таких питань:

 • Рухова активність дітей на свіжому повітрі
 • Мовленєві заняття в системі сучасної дошкільної освіти
 • Як допомогти дитині стати самостійною
 • Формування у дошкільників усвідомленого ставлення до свого здоров'я
 • Рекомендації для роботи з дітьми різних типів темпераменту
 • Колективні перегляди: «Розвиток мовлення дошкільників», «Розвиток творчості дошкільників засобами народного мистецтва» та ін..

    Щорічно  восени  на свято «Покрова» в дошкільному закладі проводиться свято «Посвята в козачата» за участю педагогів – тренерів ЦПР «Штурм».      

 

     У той же час є декілька  проблемних невирішених питань методичної роботи в закладі, а саме:

-  забезпечити  диференційований, індивідуальний,  інтегрований, ігровий та інші сучасні підходи до організації дитячої життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі;

- поновити ігрові осередки сучасним ігровим матеріалом;

- урізноманітнити  наочний  методичний  матеріал на допомогу вихователю.

 

Результати атестації і аналіз якісного і кількісного складу педагогічних працівників.

    Методична робота з педагогічними кадрами у 2015 – 2016 навчальному році була спрямована на підвищення якості проведення навчально-виховної роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної майстерності кожного педагога.

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична кільк. педагогів

1.

Курси підвищення кваліфікації

3

3

2.

Атестація

6

6

3.

Самоосвіта

22

22

4.

Участь у роботі творчої групи

5

5

5.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

22

22

    Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців.

Атестовано  6  педагогічних працівників.

Чергово:

- вихователь – методист Гнусарькова В.Б.   – відповідає займаній посаді, підтверджено  кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ  категорії»;

- практичний психолог – Верескун О.В. – відповідає займаній посаді, встановлено кваліфікаційну категорію  «спеціаліст  ІІ категорії»;

- вихователь – Корсунська О.В. – відповідає займаній посаді, встановлено кваліфікаційну категорію  «спеціаліст  ІІ категорії»;

- вихователь  Турчанінова В.Л. - відповідає займаній посаді, встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст»  9 тарифного розряду.

 - вихователі Березенко Л.В., Шеховцева А.В. – відповідають займаній посаді, підтвердити раніше встановлену кваліфікаційну категорію «спеціаліст» 8 тарифного розряду.

 

 

Організація медичної роботи

    План роботи медичної служби на 2015 – 2016 н. р. складений відповідно до річного плану роботи закладу та виконаний в повному обсязі. Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує старша медична сестра. Протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив увагу формуванню здоров’єзберігаючої компетентності дітей. Дітей оточують кваліфіковані педагоги,  медична сестра, лікар, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, підтримують інтерес дітей до власного здоров’я.

    У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Впродовж навчального року вихователі проводили обстеження фізичного стану дітей, їх вміння якісно виконувати основні рухи (з бігу, стрибків, кидання). За сумою балів оцінку «відмінно» одержали 43% дітей, «добре» - 38%, «задовільно» - 17%.

     9  лютого 2016 року спеціалістом міського центру лікувальної фізкультури  було здійснено перевірку стану фізкультурної роботи в ДНЗ, роботу колективу визнано задовільною.  

 

    Вся медична робота в закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України „Про дошкільну освіту”. Санітарно-гігєнічні умови дошкільного закладу на належному рівні. В установі проводяться всі необхідні профілактичні заходи:

-         контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками на всіх ділянках роботи;

-         здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

-         розроблена тематика для медико-педагогічних нарад.

У закладі постійно проводяться загартовувальні процедури. Протягом дня підтримується рухова активність дітей. Проводяться „Дні здоров’я”, спортивні розваги. У навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки. Влітку проводять оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі.

 

Організація харчування

 

    Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3-х разове харчування. Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню  та технологічних карток.

Продукти харчування надходять разом з сертифікатами якості та висновками санепідемічної експертизи.

З боку завідувача та медичного працівника  протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

Готуючи страви, кухарі суворо дотримуються  технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходять  від постачальників із супровідними документами.

З боку вихователів здійснюється  постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснюється відповідно до режиму кожної вікової групи. Протягом року використовувалась сіль йодована, проводилась С-вітамінізація третіх страв.

     Виконання натуральних норм харчування  у першому півріччі 2016 року   дає змогу відмітити покращення стану харчування. Натуральні норми по життєво необхідних для росту і розвитку дитячого організму продуктам виконуються  не в повному обсязі, а саме на 87 %, тому як у 2015 році на 75-80%.  Це пов’язане з ростом цін на продукти харчування та розходженням між затвердженими грошовими нормами харчування і вартістю продуктового набору. Грошові норми виконуються на 100 %. Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

     Впродовж 2015-2016 н.р. відділом освіти, управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської ради,  Обласним управлінням СЕС неодноразово були здійснені перевірки стану харчування в дошкільному закладі, зауважень не виявлено.     

    Але  в дошкільному закладі є потреба у капітальному ремонті харчоблоку, заміні технологічного обладнання, оновлення посуду.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю;

співпраця з громадськими організаціями.

 

    У дошкільному закладі працює батьківський комітет, як колегіальний орган  батьків. На засіданнях батьківського комітету розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою, звітування про залучені та витрачені благодійні внески..

     Набагато покращилася матеріально – технічна база дошкільного закладу завдяки кропіткої роботі батьківського комітету, батьків та педагогів. Спільними зусиллями роботи адміністрації ДНЗ № 311  батьківського комітету закладу були розроблені заходи щодо зміцнення та модернізації КЗО ДНЗ № 311, так у 2015-2016 році було придбано, поставлено на облік та виконано:

 • Замінено 6 вікон на металопластикові в музичній залі, замінено лінолеум  та проведено капітальний ремонт музичної зали на суму -36 600. 00 
 • Замінено електропроводку в овочесховищі  - 350.00
 • Проведено зварювальні роботи в’їзних воріт та встановлено навіс –

 2 500.00

 • Проведено капітальний ремонт центрального входу будівлі с заміною електричної проводки – 2 465.00
 • Проведено капітальний ремонт коридору ІІ поверху –  4 100.00
 • Придбано фарбу та розмальовано І поверх будівлі  - 500.00
 • Придбано 50 м. електричного кабеля  для газонокосарки – 625.00
 • Придбано 50 м. поливочного шлангу  - 1864.00
 • Замінено 2 вікна на металопластикові на харчоблоці – 10 000.00
 • Здійснено передплату періодичних видань Міністерства освіти України для організації навчально – виховного процессу на суму – 2 900 .
 • Завезено пісок для літнього оздоровлення – 800.00
 • Проведено обстеження пожарних гідрантів, перезарядку вогнегасників – 1500.00
 • Замінено 2 вікна на металопластикові в групі № 3 «Ластівка» - 11 000.00
 • Замінено двері на металопластикові в групах № 4,5,6,7,8 – 19 200.00
 • Придбано 60 дитячих наволочок – 1 200.00
 • Пошито  61  дитячий  костюм – 2 605.00

Всього витрачено   батьківської  благодійної допомоги  на суму  –

 97 104.00, у тому числі   депутатські  кошти – 45 000.00

 

     Було виготовлено та придбано прикраси до святкових ранків. За допомогою батьків збільшилась кількість  постільної білизни у кількості 60  наволочок,  завезений на ігрові майданчики пісок. Відремонтовані лави та пісочниці на дитячих майданчиках. Проведено поточний ремонт майданчиків. Під час місячника по благоустрою території закладу  оновлені клумби, весною в рамках програми по благоустрою та озелененню на території закладу силами працівників висаджено 10 дерев,  30 кущів роз, впорядковано 5 клумб, висаджено багато квітів, побілені дерева та бордюри.  В групі «Пролісок» розроблена  огородна  ділянка, де висаджені необхідні для харчування: цибуля, петрушка, укроп, салат, ревінь, щавель, огірки, помідори. Слід відмітити оснащення ігрових майданчиків усіх вікових груп. Щорічно  навесні  в дошкільному закладі  проводиться  конкурс на краще оформлення  ігрового  майданчика  в ДНЗ. Всі групи старанно готуються  до конкурсу, були зроблені вироби з дерева, пластикових пляшок.

       В дошкільному закладі проводиться  велика  робота по збереженню та поповненню матеріально-технічної бази  закладу, але  залишається ще багато проблем, а саме:

 • Протікає стеля в овочесховищі, потребують заміни двері та вікна;
 • Постійно забивається каналізаційна система наружного постачання;
 • Потребують капітального ремонту туалетні кімнати груп № 1,2,8;
 • Відновлення тіньових дитячих  прогулянкових навісів  у кількості 5 шт.
 • Ремонт вуличного басейну та закінчення переобладнання в клумбу.

     Також шляхом залучення благодійної допомоги до депутата Дніпропетровської міської ради Федоренко В.В. в перспективі планується капітальний ремонт харчоблоку дошкільного закладу. 

 

Стан дитячого травматизму:

 

    Одним із основних завдань, які стоять перед дошкільним закладом, крім навчання та виховання дитини  є, відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, - "…збереження життя,  фізичного та  психічного здоров'я вихованців згідно із законодавством".

Одним з напрямків створення безпечних умов для дітей - це навчання дітей правилам безпечного поводження під час навчально – виховного процесу.

З цією метою у дошкільному закладі передбачено проведення бесід, інструктажів з дітьми перед проведенням організованих педагогічних заходів. Один раз у півріччя  проводяться Тижні безпеки дитини під час яких у кожній групі проводяться тематичні заходи. Аналіз матеріалів Тижнів свідчить про те, що якість і змістовність заходів, за останній час, значно покращилися.

     Так  14 квітня 2016 року  проведення Тижня безпеки дитини перевірялось  міським управлінням цивільного захисту Дніпропетровської міської ради, надано дуже високу оцінку педагогам  та музичному керівнику за проведення  заходу. 

За звітний період не сталося жодного випадки травмування дитини в навчально-виховному процесі.

 

Робота з батьками та зверненнями громадян.

      В дошкільному закладі проводиться певна робота зі зверненнями громадян, так за звітний період було   зареєстровано  27  звернень  від громадянки Денисенко К.В. з приводу  несплати коштів за харчування її дитини  в ДНЗ, сума боргу складає 2 513 грн.. На даний час справа розглядається в суді..

      Підсумуючи сказане  можна оцінити роботу педагогічного колективу за 2015-2016 навчальний рік,  як задовільну. Звертаючи увагу на це, робота колективу дошкільного навчального закладу у наступному навчальному році буде спрямована на: індивідуалізацію освітнього процесу; підсилення тенденції особистісно орієнтованої, гуманістичної  моделі виховання; соціалізацію дошкільників; удосконалення роботи педагогічного колективу з оптимізації шляхів взаємодії з родиною вихованців.  Це допоможе педагогам забезпечувати умови для росту життєвої компетенції дитини  у відповідності з вимогами  Базового компоненту дошкільної освіти.

      Успішне управління  та робота навчального закладу  залежить від чіткої, слаженої роботи колективу та  правильної організації  керівником роботи дошкільного навчального закладу. Мета раціональної організації праці завідувача – підвищити її результативність, а досягти цієї мети можливо тільки за умови раціонального використання часу та умов праці.  

    Адміністрація та батьківський комітет дошкільного навчального закладу

 № 311  щиро дякує  за творчий підхід, спільну роботу колективу ДНЗ та батькам за створення належних умов та підготовку закладу до оздоровлення  та нового навчального 2015 – 2016 року.

 

 

Звіт завідувача

комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 311 Дніпропетровської міської ради
Вовк  Тетяни  Миколаївни

Перед педагогічним колективом та громадськістю     05.06.2015р.

    Даний звіт зроблений на підставі ст..20 Закону України «Про дошкільну освіту, Положення  про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою  Кабінету  міністрів України від 27.08.2010 № 778,  наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних навчальних закладів», з метою подальшого утвердження  відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання  державного та громадського контролю за прозорістю прийняття  і виконання  управлінських рішень, запровадження  колегіальної етики управлінської діяльності в навчальних закладах

    Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління  дошкільним навчальним закладом

    Порядок денний:

1. Звіт завідувача.

2. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу).

3. Таємне голосування.

    Присутні:

Колектив закладу

Батьківський комітет  всіх груп  дошкільного закладу

Дошкільний навчальний заклад функціонує з 1976 року

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

м.Дніпропетровськ

вул. Генерал  Грушевого, 7

тел. 68-13-88

Засновником дошкільного навчального закладу  є Дніпропетровська  міська рада.

Дошкільний навчальний заклад працює в 5-ти денному робочому тижні, за режимом роботи 10,5 годин: з 7.00 – 17.30.

Чергові групи працюють

з 7.00 та з 17.30 – 19.00.

Дошкільна навчальна установа розташована у типовому приміщенні,
має у своєму складі 8 груп, з них:

-         2 гр. для дітей раннього віку;

-         6 гр. для дітей дошкільного віку.

У дошкільному навчальному закладі працює 42 працівники, з них:

-         22 педагоги;

-         20 технічного персоналу.

Кваліфікаційний рівень педагогів

Вища категорія - 1

І кв. категорія – 0

ІІ кв. категорія – 1

Спеціаліст – 17

Вихователь– методист – 1

9  розряд - 12

    Заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003р. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг», Концепцією дошкільного виховання в Україні, Статутом закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями, «Положеннями про порядок здійснення інноваційної діяльності», Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», «Коментарем до Базового компонента дошкільної освіти в Україні».

    Упродовж 2014-2015 навчального року педколектив працював над такими річними завданнями:

                      1. Продовжити роботу з розвитку пізнавальної активності дошкільників відповідно основним  концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи в контексті обласної науково-методичної проблеми креативної освіти для розвитку інноваційної особистості

                       2.     Розвивати творчі здібності дітей засобами театралізованої  діяльності.

    3.     Здійснювати  виховання в дітях патріотизму і толерантності до людей різних національностей в контексті духовного розвитку особистості.

    Головною турботою колективу є забезпечення умов для ефективної організації життєдіяльності дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я. Крім традиційно запланованих заходів, що відбиваються у річному плані, над проблемою безпеки життєдіяльності працювала творча група дошкільного навчального закладу,яка свої зусилля спрямувала на вирішення наступних питань:

·        Удосконалення роботи щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту  для перебування дітей у закладі.

·        Підвищення ефективності форм роботи,спрямованої на безпеку життєдіяльності дітей.

·        Продовження пошуків нових форм роботи з батьками.

·        Підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів,їх самоосвіта.

    За окремими програмами та календарними планами  у дошкільному закладі організована робота гуртків:

 • «Англійська мова» – керівник Чирченко О.І. ,
 • «Театральне мистецтво» – керівник  Гнусарькова В.Б.,
 • «Загальної  фізкультурної  підготовки Спас-Штурм» - керівник Тарін В. І.    Гурткова робота сприяє розвитку здібностей, почуттів, емоційної сприйнятливості дітей.

    Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ДНЗ № 311, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом №311, до складу якої входять педагогічні працівники.  Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків. Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі. Так станом на кінець 2014/2015 навчального року всього дітей 5-ти річного віку за мікрорайоном – 52. З них відвідує ДНЗ - 34 дітей, 8 дітей за бажанням батьків відвідують підготовчи до школи гуртки. З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

Головна мета закладу:

    Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Ефективність  і  доцільність   методичної  роботи.

    Планування та організація навчального процесу в закладі здійснюється  за програмою  розвитку дитини  дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки»,  програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).

   Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Під керівництвом вихователя – методиста педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний.  Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, “Джміль”, “Бібліотечка вихователя дитячого садка”, зразковий комплект “Практика управління дошкільним закладом”, до складу якого входить журнал “Вихователь – методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник” та “Коза – диск” та мережею Internet.

      Протягом навчального року в своїй роботі педагоги закладу значну увагу  приділили розвитку пізнавальної активності дошкільників. Пізнавальну активність у вихованців вихователі реалізують щоденно :

 - під час проведення занять;

 - при організації гурткової роботи;

 - при проведенні спостережень і екскурсій в природу та соціум;

 - в пізнавально-розвивальних бесідах;

 - в дидактичних, конструкторсько-будівельних та настільних іграх;

 -при проведенні дослідницької діяльності та експериментуванні в повсякденному житті;

 - в театралізованій діяльності, іграх - драматизаціях;

 - проводиться пізнавально-ігрова діяльність з піском – заняття проводить практичний психолог закладу Верескун О.В.

   Педагоги закладу намагаються сформувати передусім значущу для конкретної дитини мотивацію пізнання і навчання, яка і спрямовує пізнавальну активність дошкільника, стимулює у нього розвиток пізнавальних інтересів і почуттів, потребу в самостійному пошуку нових знань, встановленні певних закономірностей, зв’язків, продуктивному застосуванні результатів пізнання.

В  групі дошкільного віку (вихователь Турчанінова В.Л., Мороз О.О.) вводиться проведення освітнього  процесу за авторською методикою

 Г.Р Кандибура. Діти з 3-х років оволодівають навичками швидкочитання та логічного мислення.

    Оновлено підхід до наповнення осередку художньо-зображувальної діяльності, в якому є більше умов для самостійного вибору індивідуального творчого заняття, матеріалу, засобів.

        Для розвитку творчих здібностей дітей засобами театралізованої   діяльності в групах обладнано театральні осередки: в 2-х групах  за допомогою батьків встановлено сцени, костюмерні  куточки для театру та ін. що допомагає вирішити багато актуальних проблем педагогіки та психології, пов’язаних із художньо – естетичним розвитком  та вихованням дітей;  моральним вихованням; розвитком комунікативних якостей особистості; вихованням волі, розвитком пам’яті, уяви, ініціативності, фантазії, мови; створення позитивного емоційного настрою. Результат не забарився - за відгуками педагогів та батьків, ми отримали збагачення уявлень дітей про театральну діяльність, окреслення перспектив розвитку їх артистичних здібностей, у дітей та батьків з’явилося зацікавлення театралізованою діяльністю, а головне – діти отримали позитивний емоційний підйом та задоволення.

       Важливе місце в роботі з дітьми займає  виховання в дітях патріотизму і

толерантності до людей різних національностей у контексті духовного розви-тку особистості. З цього питання педагогічний колектив закладу, у своїй роботі  з дітьми, виділив  основні завдання:  

 - формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї,    

    дитячого садка, міста);

 - формування духовно-моральних взаємин;

- формування любові до культурного спадку свого народу;

 - виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;

-  почуття власної гідності як представників свого народу;

 - толерантне ставлення до представників інших національностей, до

    ровесників, батьків, сусідів, інших людей.

Патріотичне виховання наших дошкільнят  було направлено на  виховання шанобливого ставлення до людини - трударя та результатів її праці, рідної землі, захисників Вітчизни,  державної символіки,  традицій держави,  загальнонародних свят. Щороку, на свято Покрова,   в дошкільному закладі проводиться посвята малюків в козачата за участю центру позашкільної роботи «Штурм». 

    На допомогу вихователям були проведені групові та індивідуальні консультації з таких питань:

-         Ознайомлення дітей з традиціями та побутом українського народу

-         Екологічне виховання дошкільників

-         Виховання самостійності та працелюбності у дошкільників у процесі виконання трудових доручень

-         Соціальна адаптація дитини

-         Зображувальна діяльність як засіб естетичного розвитку дітей

-         Колективні перегляди: «Розвиток творчості дошкільників засобами народного мистецтва» та ін..

   Стимулюванням творчої та інноваційної активності педагогів є участь у міських    та районних    конкурсах:

Районний «Кращий сайт дошкільного закладу» - І місце;

Міський «Пісенне коло» - ІІІ місце у номінації Вокальні ансамблі (музичний керівник Горошкіна С.Г.)

 Результати атестації і аналіз якісного і кількісного складу педагогічних працівників.

    Методична робота з педагогічними кадрами у 2014 – 2015 навчальному році була спрямована на підвищення якості проведення навчально-виховної роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної майстерності кожного педагога.

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична кільк. педагогів

1.

Курси підвищення кваліфікації

6

6

2.

Атестація

5

5

3.

Самоосвіта

22

22

4.

Участь у роботі творчої групи

5

5

5.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

22

22

    Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців.

Атестовано 5 педагогічних працівників.

Чергово:

- завідувач  Вовк Т.М. - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;

- вихователі  Шемєнєва А.І., Червоненко Н.Ф., Павленко Н.М. - відповідає займаній посаді, підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст»  та відповідає раніше встановленому 9 тарифному розряду.

 - музичний керівник Горошкіна С.Г. - відповідає займаній посаді, підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст» та відповідає раніше встановленому 7 тарифному розряду.

Організація медичної роботи

    План роботи медичної служби на 2014 – 2015 н. р. складений відповідно до річного плану роботи закладу та виконаний в повному обсязі. Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує старша медична сестра. Протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив увагу формуванню здоров’єзберігаючої компетентності дітей. Дітей оточують кваліфіковані педагоги,  медична сестра, лікар, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, підтримують інтерес дітей до власного здоров’я. Кількість пропусків по хворобі на 1 дитину по ДНЗ складає 4,5 дні. Кількість випадків по хворобі за рік складає 130. Кожна дитина в нашому ДНЗ  протягом навчального року хворіла 0,6 раз.

    У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Впродовж навчального року вихователі проводили обстеження фізичного стану дітей, їх вміння якісно виконувати основні рухи (з бігу, стрибків, кидання). За сумою балів оцінку «відмінно» одержали 43% дітей, «добре» - 38%, «задовільно» - 17%

    Вся медична робота в закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України „Про дошкільну освіту”. Санітарно-гігєнічні умови дошкільного закладу на належному рівні. В установі проводяться всі необхідні профілактичні заходи:

-         контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками на всіх ділянках роботи;

-         здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

-         розроблена тематика для медико-педагогічних нарад.

У закладі постійно проводяться загартовувальні процедури. Протягом дня підтримується рухова активність дітей. Проводяться „Дні здоров’я”, спортивні розваги. У навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки. Влітку проводять оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі.

Організація харчування:

    Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3-х разове харчування. Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню  та технологічних карток.

Продукти харчування надходять разом з сертифікатами якості та висновками санепідемічної експертизи.

З боку завідувача та медичного працівника  протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

Готуючи страви, кухарі суворо дотримуються  технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходять  від постачальників із супровідними документами.

    З боку вихователів здійснюється  постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснюється відповідно до режиму кожної вікової групи. Протягом року використовувалась сіль йодована, проводилась С-вітамінізація третіх страв.

    Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

    У дошкільному закладі працює батьківський комітет, як колегіальний орган  батьків. На засіданнях батьківського комітету розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні внески. Проводиться планомірна робота з депутатами Дніпропетровської міської ради  Скляр Л.Г. та  Герлівановою І. А. Дошкільному закладу  виділено кошти на придбання 9 пластикових вікон в музичний зал та харчоблок та 1 металопластикової двері в групу № 7, придбано 108 кв. м. лінолеуму в музичну залу.

    Постійно для покращення матеріально-технічної бази залучаються спонсорські кошти та благодійні батьківські внески, так у 2014-2015 році було придбано, поставлено на облік та виконано:

-         1 група: зроблено ремонт в дитячій роздягальні з заміною вікна, дверей, шпалер та покриття для підлоги, замінено гардинне полотно в спальному приміщенні, вихователями  виготовлено  ігри для сенсорного розвитку дітей;

-         2 група: зроблено ремонт в дитячій роздягальні з заміною вікна, дверей, шпалер та покриття для підлоги, придбано гардинне полотно в групове приміщення 15м., замінено вікна на пластикові в спальному  та груповому  приміщенні 6 шт..

-         3  група: замінено 1 двері на металопластикові.

-         4  група: замінено покриття для підлоги в груповій кімнаті.

-          5  група: замінено двері на металопластикові в груповому приміщенні,     придбано нові гардини в спальне  приміщення.

-         6  група: встановлено металопластикові двері  у роздягальні.

-         7 група: зроблено поточний ремонт в груповому приміщенні,   придбано нові гардини в групове приміщення, придбано новий водонагрівач. 

-         8  група: замінено покриття для підлоги в груповій кімнаті.

    Слід відмітити оснащення ігрових майданчиків усіх вікових груп. У червні 2015 року в дошкільному закладі було проведено конкурс на краще оформлення  ігрового  майданчика  в ДНЗ. Всі групи старанно підготувались до конкурсу, були зроблені вироби з дерева, пластикових пляшок, бросового матеріалу.

Найкращі майданчики груп  -  № 2«Вишенька»,  № 3«Пролісок».

Приклали багато зусиль  вихователі та батьки груп № 7 « Зірочка», № 4 «Ластівка», № 8 «Жайворонок», № 5 «Сонечко».

    В період з вересня  2014р. по червень  2015р. з благодійного фонду використано:

Заміна гардинного полотна гр. № 5 в спальному приміщенні – 840.00

Ремонт коридору 1-го поверху – 500.00

Люстри в медичний кабінет – 471.00

Придбання шпалер гр. 2 – 604.00

Поточний ремонт труби холодного водопостачання в підвальному приміщенні – 300.00

Настройка рояля в музичній залі – 250.00

Прибиральний інвентар – 500.00

Дезінфекція харчоблоку – 700.00

Ремонт опалення на харчоблоці – 600.00

Встановлення гіпсокартону в музичній залі – 1275.00

Капітальний ремонт системи холодного водопостачання в підвальному приміщенні – 700.00

Заміна дверей на металеві в підвальному приміщені – 2.500

Ремонт битової пральної машини – 500.00

Прочистка вуличної каналізації – 250.00

Акт заземлення електрообладнання – 260.00

Зварювальні роботи, заміна в’їзних воріт – 500.00

Санітарна обрізка дерев – 500.00

Придбання піску – 700.00

Вапно для побілки – 300.00

Демонтаж та заміна металевих вхідних воріт – 3000.00

Пошито шаровари дитячі українські – 7 шт. – 350.00 грн.

Кушаки дитячі козацькі 10шт. – 350.00

Костім Діда Мороза дорослий – 1000.00

Костюм Вовк дитячий -120.00

Сукня «Горошинка» 6 шт. – 390.00

Спідниця «Сніжинка» 6 шт. -360.00

Костюм «Курчатко» 20 шт. – 800.00

Стан дитячого травматизму:

Одним із основних завдань, які стоять перед дошкільним закладом, крім навчання та виховання дитини  є, відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, - 

"… збереження життя,  фізичного та  психічного здоров'я вихованців згідно із законодавством"

Одним з напрямків створення безпечних умов для дітей - це навчання дітей правилам безпечного поводження під час навчально – виховного процесу.

З цією метою у дошкільному закладі передбачено проведення бесід, інструктажів з дітьми перед проведенням організованих педагогічних заходів. Один раз у півріччя  проводяться Тижні безпеки дитини під час яких у кожній групі проводяться тематичні заходи. Аналіз матеріалів Тижнів свідчить про те, що якість і змістовність заходів, за останній час, значно покращилися. Проведення  Дня безпеки  14 жовтня 2014 року перевірялось обласним та міським управлінням  з питань  цивільного захисту. 

    Для якісного проведення навчання дітей безпечному поводженню у надзвичайних ситуаціях  для вихователів підготовлені комплекти інструкцій для вихованців, створені   теки для поповнення методичним матеріалом для підготовки і проведення заходів під час Тижня безпеки дитини. Продовжується робота з підготовки комплектів бесід, сюжетно рольових ігор за тематикою Тижнів.

За звітний період не сталося жодного випадки травмування дитини в навчально-виховному процесі.

Робота з батьками.

    В дошкільному закладі проводиться певна робота зі зверненнями громадян, так за звітний період було   зареєстровано  5  звернень громадян.

    Перш за все, щоб умови знаходження дітей у закладі відповідали встановленим  проводиться відповідна робота з вихователями. Так обов’язки вихователів щодо роботи з вихованцями визначені у посадових обов’язках викладених у Посадовій інструкції. Випадки  порушень виконання посадових обов'язків не проходять поза увагою адміністрації і знаходять відображення в управлінських рішеннях, які приймаються по дошкільному закладу. Так  всього було  зареєстровано  5 звернень, з них 2 з питань перебування дітей в закладі,  батькам надані письмові відповіді. 3 -  від громадянки Денисенко К.В., з питань оплати за харчування  її  дитини в дошкільному закладі.

     Адміністрація та батьківський комітет дошкільного навчального закладу

 № 311  щиро дякує  за творчий підхід, спільну роботу колективу ДНЗ та батькам за створення належних умов та підготовку закладу до оздоровлення  та нового навчального 2015 – 2016 року.

 

 

 

Звіт керівника

Звіт завідувача комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) № 311 Дніпропетровської міської ради
Вовк  Тетяни  Миколаївни

Перед педагогічним колективом та громадськістю     21.08.2014р.

    Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних навчальних закладів», зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета:

    Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

    Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом

    Порядок денний:

1. Звіт завідувача.

2. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу).

3. Таємне голосування.

    Присутні:

Колектив закладу

Батьківський комітет ДНЗ

 

Дошкільний навчальний заклад функціонує з 1976 року

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

м.Дніпропетровськ

вул. Генерал  Грушевого, 7

тел. 68-13-88

Засновником дошкільного навчального закладу – Дніпропетровська  міська рада.

Дошкільний навчальний заклад працює в 5-ти денному робочому тижні, за режимом роботи 10,5 годин: з 7.00 – 17.30.

Чергові групи працюють

з 7.00 та з 17.30 – 19.00.

Дошкільна навчальна установа розташована у типовому приміщенні,
має у своєму складі 8 груп, з них:

-         2 гр. для дітей раннього віку;

-         6 гр. для дітей дошкільного віку.

У дошкільному навчальному закладі працює 41 працівник, з них:

-         19 педагогів;

-         22 технічного персоналу.

Кваліфікаційний рівень педагогів

Вища категорія - 0

І кв. категорія – 0

ІІ кв. категорія – 1

Спец. – 17

Вихов. – метод. – 1

9  розряд - 12

    Заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003р. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг», Концепцією дошкільного виховання в Україні, Статутом закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями, «Положеннями про порядок здійснення інноваційної діяльності», Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», «Коментарем до Базового компонента дошкільної освіти в Україні».

    У жовтні 2013 року  дошкільний заклад було проатестовано на достатній рівень.

    Упродовж 2013-2014 навчального року педколектив працював над такими річними завданнями:

 1. Продовжити роботу з розвитку пізнавальної активності та самостійності дошкільників в контексті обласної науково-методичної проблеми креативної освіти для розвитку інноваційної особистості.

     2. Продовжити роботу по охороні життя і зміцнення здоров’я дітей в ДНЗ у співпраці з     

        батьками.

     3. Розвивати предметно-ігрове середовище в ДНЗ.

    Головною турботою колективу було забезпечення умов для ефективної організації життєдіяльності дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я. Крім традиційно запланованих заходів, що відбиваються у річному плані, над проблемою безпеки життєдіяльності працювала творча група дошкільного навчального закладу,яка свої зусилля спрямувала на вирішення наступних питань:

·        Удосконалення роботи щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту  для перебування дітей у закладі.

·        Підвищення ефективності форм роботи,спрямованої на безпеку життєдіяльності дітей.

·        Продовження пошуків нових форм роботи з батьками.

·        Підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів,їх самоосвіта.

    За окремими програмами та календарними планами  у дошкільному закладі організована робота гуртків: «Англійська мова» – керівник Чирченко О.І. , «Театральне мистецтво» – керівник  Гнусарькова В.Б., «Загальної фізкультурної підготовки Спас-Штурм». Гурткова робота сприяє розвитку здібностей, почуттів, емоційної сприйнятливості дітей.

    Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ДНЗ № 311, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом №311, до складу якої входять педагогічні працівники.  Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків. Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі. Так станом на кінець 2013/2014 навчального року всього дітей 5-ти річного віку за мікрорайоном – 52. З них відвідує ДНЗ - 34 дітей, 8 дітей за бажанням батьків відвідують підготовчи до школи гуртки. З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

Головна мета закладу:

    Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Організація методичної роботи дошкільного закладу регламентується річним планом

Планування за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки» та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)

Розвиваємо зв’язне мовлення малюків

Сюжетно-рольова гра – школа моралі для дитини дошкільного віку.

Особливості гендерної соціалізації в ігровій діяльності дошкільників

Формування у дітей математичних уявлень: множина, величина, форма, простір

Уявний світ дітей.

Екологічна культура та народні природознавчі традиції

Правила культурної поведінки для кожної дитини

Семінари-практикуми:

«Створення предметно-розвивального середовища як одна з умов математичного розвитку дітей»

 «Робота з батьками з морально – етичного виховання»

    Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Під керівництвом вихователя – методиста педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, “Джміль”, “Бібліотечка вихователя дитячого садка”, зразковий комплект “Практика управління дошкільним закладом”, до складу якого входе журнал “Вихователь – методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник” та “Коза – диск” та мережею Internet

    Важливе місце в роботі з дітьми займає підготовка до навчання в школі. Навчальні мотиви дошкільника виникають у ситуаціях, пов’язаних із грою, малюванням, конструюванням, практичними завданнями.

Соціальні мотиви, як внутрішні побудники моральних вчинків формуються під впливом систематичної роботи з розвитку моральної свідомості дитини.

Особливе значення педагоги  Івченко О.С., Корсунська О.В., Шеменєва А.І. надають творчим роботам дітей, що дозволяють не тільки розвивати моральну свідомість, але й уникати повчальності, зайвого дидактизму.

Особлива увага приділяється старшим група, вихованці яких досягають оптимального для умов дитячого садка розвитку. У цьому віці відзначається значна диференціація видів діяльності, у яких дитина може виявити самостійність у прийнятті норм поведінки і регулюванні її відповідно до внутрішніх мотивів.

    В січні 2013 року проводилося тематичне вивчення стану розвитку логічного мислення з використанням математичних ігор . Результати отриманні під час вивчення свідчать про те, що в більшості груп робота з розвитку логічного мислення з використанням математичних ігор проводиться на належному рівні. По вікових групах матеріали систематизовано на основі ключових математичних понять (величина, множина, кількість і лічба,  колір, геометричні фігури, орієнтування у просторі та часі).

    На допомогу вихователям були проведені групові та індивідуальні консультації з таких питань:

-         Створення предметно-розвивального середовища як одна з умов математичного розвитку дітей

-         Формування у дітей математичних уявлень: множина, величина, форма, простір

-         Колективні перегляди.

     У всіх дошкільних групах узагальнено наочний та роздатковий матеріал для ведення педагогічного процесу з розділу «Цікава логіка та математика».

Основними формами організації роботи з дітьми є логічні та математичні ігри.

    Заняття для розвитку логічного мислення проводяться в кожній віковій групі. Практикується проведення як чистих занять так і інтегрованих, на яких діти вчаться використовувати набуті знання на практиці. З метою забезпечення ефективності навчально-виховного процесу під час  навчання дітей математики та логіки вихователі постійно поповнюють розділ новим наочним, дидактичним матеріалом, поповнюють посібники, виготовляють цікаві дидактичні ігри. Це сприяє покращенню змісту занять, підвищенню рівня знань дітей, розвитку логічного мислення в групах старшого дошкільного віку та сенсорному розвитку молодших дошкільників.

Організація медичної роботи

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує старша медична сестра.

Протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив увагу формуванню здоров’єзберігаючої компетентності дітей. Дітей оточують кваліфіковані педагоги,  медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, підтримують інтерес дітей до власного здоров’я.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Впродовж навчального року вихователі проводили обстеження фізичного стану дітей, їх вміння якісно виконувати основні рухи (з бігу, стрибків, кидання). За сумою балів оцінку «відмінно» одержали 43% дітей, «добре» - 38%, «задовільно» - 17%

 

    Вся медична робота в закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України „Про дошкільну освіту”. Санітарно-гігєнічні умови дошкільного закладу на належному рівні. В установі проводяться всі необхідні профілактичні заходи:

-         контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками на всіх ділянках роботи;

-         здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

-         розроблена тематика для медико-педагогічних нарад.

У закладі постійно проводяться загартовувальні процедури. Протягом дня підтримується рухова активність дітей. Проводяться „Дні здоров’я”, спортивні розваги. У навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки. Влітку проводять оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі.

Організація харчування:

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3-х разове харчування. Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню  та технологічних карток.

Продукти харчування надходять разом з сертифікатами якості та висновками санепідемічної експертизи.

З боку завідувача та медичного працівника  протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

Готуючи страви, кухарі суворо дотримуються  технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Протягом року використовувалась сіль йодована, проводилась С-вітамінізація третіх страв.

    Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Оформлено дієвий стенд «Рости здоровим, малюк !»

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

    У дошкільному закладі працює батьківський комітет, як колегіальний орган  батьків. На засіданнях батьківського комітету розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні внески..

Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”, батьківські збори, консультації.

Постійно для покращення матеріально-технічної бази залучаються спонсорські кошти та благодійні батьківські внески:

-         1 група: зроблено ремонт групового приміщення, замінено шпалери, замінено покриття для підлоги, замінено вікно, зроблено ремонт у роздягальні, придбано нові гардини в групове приміщення;

-         2 група: зроблено ремонт групового приміщення, замінено шпалери, покриття для підлоги, виготовлено куточок сенсоріки,  придбано нові гардини в групове приміщення;

-         3 група: замінено покриття для підлоги в груповій кімнаті, замінено шпалери;

-         4 група: зроблено ремонт  в кімнаті  помічника вихователя,  замінено покриття для підлоги в груповій кімнаті;

-          5 група: зроблено поточний ремонт в груповому приміщенні, замінено покриття для підлоги,  придбано нові гардини в групове приміщення;

-          6 група: зроблено поточний ремонт в  спальному  приміщенні,   придбано нові гардини в групове приміщення;

-         7 група: Зроблено поточний ремонт в груповому приміщенні,   придбано нові гардини в групове приміщення. 

 

    Слід відмітити оснащення ігрових майданчиків усіх вікових груп. У травні 2014 року в дошкільному закладі було проведено конкурс на кращий ігровий майданчик в ДНЗ. Всі групи старанно підготувались до конкурсу, були зроблені вироби з дерева, пластикових пляшок.

І місце посіла група «Пролісок».

 

    В період з липня  2013р по липень  2014р. з благодійного фонду використано:

Придбано фарбу та пофарбовано обладнання – 2163.00

Зроблено ремонт в методичному кабінеті -  2851.00

Відремонтовано холодильну шафу – 1500.00

Проведено частковий ремонт покрівлі – 1310.00

Проведено обстеження пожарних кранів – 610.00

Придбано лінолеум в групи № 6, 7 – 2466.00

Придбано шпалери в групу № 6 -375.00

Пошиття костюмів – 500.00

Прикраси для музичної зали – 686,00

Придбання посуду для харчоблоку – 1023.60

Ремонт  медичного кабінету з заміною вікон та дверей – 7000.00

Придбано ноутбук та ксерокс у методичний кабінет – 2100.00

Придбано 50м. поливочного шлангу – 708.00, газонокосарку – 725.00

Завезено пісок – 700.00

Стан дитячого травматизму:

Одним із основних завдань, які стоять перед дошкільним закладом, крім навчання та виховання дитини  є, відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, - 

"… збереження життя,  фізичного та  психічного здоров'я вихованців згідно із законодавством"

З цією метою у нашому закладі проводиться значна робота, а саме:

Перш за все, щоб умови знаходження дітей у закладі відповідали встановленим  проводиться відповідна робота з вихователями. Так обов’язки вихователів щодо роботи з вихованцями визначені у посадових обов’язках викладених у Посадовій інструкції. На жаль поки ще зустрічаються випадки коли вихователі не у повному обсязі виконують свої обов’язки, що призводить до ушкоджень здоров'я дітей, до конфліктних ситуацій з батьками, до порушень режиму дня тощо. Всі ці випадки не проходять поза увагою адміністрації і знаходять відображення в управлінських рішеннях, які приймаються по дошкільному закладі.

Одним з напрямків створення безпечних умов для дітей - це навчання дітей правилам безпечного поводження під час навчально – виховного процесу.

З цією метою у дошкільному закладі передбачено проведення бесід, інструктажів з дітьми перед проведенням організованих педагогічних заходів. Один раз у півріччя  проводяться Тижні безпеки дитини під час яких у кожній групі проводяться тематичні заходи. Аналіз матеріалів Тижнів свідчить про те, що якість і змістовність заходів, за останній час, значно покращилися.

    Для якісного проведення навчання дітей безпечному поводженню у надзвичайних ситуаціях  для вихователів підготовлені комплекти інструкцій для вихованців, створені   теки для поповнення методичним матеріалом для підготовки і проведення заходів під час Тижня безпеки дитини. Продовжується робота з підготовки комплектів бесід, сюжетно рольових ігор за тематикою Тижнів.

За звітний період сталося 2 випадки травмування дитини в навчально-виховному процесі