Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 311 Дніпровської міської ради
 

Звіт керівника

 

Звіт завідувача

комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 311 комбінованого типу Дніпровської міської ради
Вовк  Тетяни  Миколаївни

перед педагогічним колективом та громадськістю 07.06.2021р.

 

    Даний звіт зроблений на підставі ст. 20 Закону України «Про дошкільну освіту, Положення  про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою  Кабінету  міністрів України від 27.08.2010 № 778,  наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних навчальних закладів», з метою подальшого утвердження  відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання  державного та громадського контролю за прозорістю прийняття  і виконання  управлінських рішень, запровадження  колегіальної етики управлінської діяльності в навчальних закладах.

    Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління  дошкільним навчальним закладом

    Порядок денний:

1. Звіт завідувача.

2. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу).

3. Таємне голосування.

    Присутні:

Колектив закладу

Голови Батьківських комітетів  всіх груп  дошкільного закладу, батьки вихованців.

Дошкільний навчальний заклад функціонує з 1976 року.

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

м. Дніпро, вул. Гетьмана  Петра Дорошенка, 7

тел. 68-13-88

Засновником дошкільного навчального закладу  є Дніпровська  міська рада.

Дошкільний навчальний заклад працює в 5-ти денному робочому тижні, за режимом роботи 10,5 годин: з 7.00 – 17.30.

Чергові групи працюють

з 7.00 та з 18.00 – 19.00.

Дошкільна навчальна установа розташована у типовому приміщенні,
має у своєму складі 8 груп, з них:

 • 1 гр. для дітей раннього віку;
 • 5 гр. для дітей дошкільного віку.
 • 2 гр. для дітей з вадами мови (логопедична).

У дошкільному навчальному закладі працює 42  працівники, з них:

 • 22 педагоги;
 • 20 технічного персоналу.

Кваліфікаційний рівень педагогів:

Вища категорія - 2

І кв. категорія – 1

ІІ кв. категорія – 2

Спеціаліст – 7

Вихователь– методист – 5

Тарифний розряд – 5

 

І. Створення  належних умов для забезпечення  рівного доступу для здобуття якісної освіти

    Заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», Концепцією дошкільного виховання в Україні, Статутом закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями, «Положеннями про порядок здійснення інноваційної діяльності», Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», «Коментарем до Базового компонента дошкільної освіти в Україні».

    Упродовж 2020-2021 навчального року, відповідно до Концепції Національно - патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, педагогічний колектив працював над такими річними завданнями: За умови забезпечення якості дошкільної освіти планується здійснювати підвищення кваліфікації та ініціювати (підтримувати) самоосвіту педагогів шляхом мотивування до участі у роботі майстер-класів, колоквіумів, брейн-рингів, воркшопів та інших.

З метою  підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку  педагогічний колектив дошкільного навчального закладу має спрямовувати свою  діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і  завершуючи її вступом до школи. При цьому слід приділяти увагу таким пріоритетним напрямам освітньої роботи:

- театральна діяльність;

- патріотичне виховання;

- розвиток комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників.

- розвиток можливостей конструктора «Лего» в освітньому процесі ДНЗ.

 

ІІ. Забезпечення організації освітнього  процесу та здійснення  контролю за виконанням освітніх програм.

    Відповідно до обласного науково – педагогічного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»   на вересень 2020 – серпень2021 р.р. була запланована робота над черговим  етапом проекту. Робота педагогів направлена щоб навчити дошкільників бути готовими до співробітництва в групі та команді, бути мобільними, вчитись адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і колективних дій.

    Головною турботою колективу є забезпечення умов для ефективної організації життєдіяльності дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я. Крім традиційно запланованих заходів, що відбиваються у річному плані, над проблемою безпеки життєдіяльності працювала творча група дошкільного навчального закладу, яка свої зусилля спрямувала на вирішення наступних питань:

 • Удосконалення роботи щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту  для перебування дітей у закладі.
 • Підвищення ефективності форм роботи, спрямованої на безпеку життєдіяльності дітей.
 • Продовження пошуків нових форм роботи з батьками.
 • Підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів, їх самоосвіта.

    За окремими програмами та календарними планами  у дошкільному закладі організована робота гуртків:

 • «Англійська мова» – керівник Кущ Є.Д.
 • «Шахи» - керівник Гнусарькова В.Б.

 Гурткова робота сприяє розвитку здібностей, почуттів, емоційної сприйнятливості дітей.

 

ІІІ.  Створення умов для варіативності  навчання та вжиті  заходи  щодо упровадження  інноваційних педагогічних технологій.

Головна мета закладу:

    Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

Організація методичної роботи дошкільного закладу регламентується річним планом

    Планування та організація навчального процесу в закладі здійснюється  за програмою  розвитку дитини  дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки»,  програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).

   Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, відеоматеріалами. Під керівництвом вихователя – методиста Гнусарькової В.Б. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний.  Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

      Протягом навчального року в своїй роботі педагоги закладу значну увагу  приділили розвитку пізнавальної активності дошкільників. Пізнавальну активність у вихованців вихователі реалізують щоденно :

 - під час проведення занять;

 - при організації гурткової роботи;

 - при проведенні спостережень і екскурсій в природу та соціум;

 - в пізнавально-розвивальних бесідах;

 - в дидактичних, конструкторсько-будівельних та настільних іграх;

 -при проведенні дослідницької діяльності та експериментуванні в повсякденному житті;

 - в театралізованій діяльності, іграх - драматизаціях;

 - проводиться пізнавально-ігрова діяльність з піском – заняття проводить практичний психолог закладу Дукельська Я.Р.

    Педагоги закладу намагаються сформувати передусім значущу для конкретної дитини мотивацію пізнання і навчання, яка і спрямовує пізнавальну активність дошкільника, стимулює у нього розвиток пізнавальних інтересів і почуттів, потребу в самостійному пошуку нових знань, встановленні певних закономірностей, зв’язків, продуктивному застосуванні результатів пізнання.

    Оновлено підхід до наповнення осередка художньо-зображувальної діяльності, в якому є більше умов для самостійного вибору індивідуального творчого заняття, матеріалу, засобів.

        Для розвитку творчих здібностей дітей засобами театралізованої   діяльності в групах обладнано театральні осередки: встановлено сцени, куточки костюмерних для театру та ін. що допомагає вирішити багато актуальних проблем педагогіки та психології, пов’язаних із художньо – естетичним розвитком  та вихованням дітей;  моральним вихованням; розвитком комунікативних якостей особистості; вихованням волі, розвитком пам’яті, уяви, ініціативності, фантазії, мови; створення позитивного емоційного настрою. Щороку на початку навчального року кожна вікова група проводить  для батьків  костюмовану театральну виставу за участю дітей та вихователів. Результат не забарився - за відгуками педагогів та батьків, ми отримали збагачення уявлень дітей про театральну діяльність, окреслення перспектив розвитку їх артистичних здібностей, у дітей та батьків з’явилося зацікавлення театралізованою діяльністю, а головне – діти отримали позитивний емоційний підйом та задоволення.

    З 2016 року колектив дошкільного закладу  співпрацює з  благодійним фондом «LEGO – фондейшен», який  надав  на кожну вікову групу   комплекти «Шість цеглинок». «Шість цеглинок» - це практичний інструмент для навчання, це технологія навчання. Завдяки цьому матеріалу діти  тренують пам'ять, розвивають моторику і мислять творчо.

    Щорічно колектив закладу приймає участь у фестивалях  «LEGO – фондейшен». У квітні 2021 колектив дошкільного закладу приймав участь у дитячому проекті – конкурсі «Книга, що оживає»   у рамках  Всеукраїнського фестивалю гри  і навчання. Отримали перемогу в номінації «Автори власних історій». 

        Важливе місце в роботі з дітьми займає  виховання в дітях патріотизму і толерантності до людей різних національностей у контексті духовного розвитку особистості. З цього питання педагогічний колектив закладу   у своїй роботі  з дітьми, виділив  основні завдання:  

 - формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї,    

    дитячого садка, міста);

 - формування духовно-моральних взаємин;

 - формування любові до культурного спадку свого народу;

 - виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;

 -  почуття власної гідності як представників свого народу;

 - толерантне ставлення до представників інших національностей, до

    ровесників, батьків, сусідів, інших людей.

Патріотичне виховання наших дошкільнят  було направлено на  виховання шанобливого ставлення до людини - трударя та результатів її праці, рідної землі, захисників Вітчизни,  державної символіки,  традицій держави,  загальнонародних свят.

       На допомогу вихователям були проведені групові та індивідуальні консультації з таких питань:

 • Рухова активність дітей на свіжому повітрі
 • Мовленєві заняття в системі сучасної дошкільної освіти
 • Як допомогти дитині стати самостійною
 • Формування у дошкільників усвідомленого ставлення до свого здоров'я
 • Рекомендації для роботи з дітьми різних типів темпераменту
 • Колективні перегляди: «Розвиток мовлення дошкільників», «Розвиток творчості дошкільників засобами народного мистецтва» та ін..

  У той же час є декілька  проблемних невирішених питань методичної роботи в закладі, а саме:

-  недостатнє уміння  вихователів розподіляти  у часі діяльність малюків різних вікових груп, забезпечити особистісно-орієнтований, диференційований, індивідуальний, діяльнісний, інтегрований, ігровий та інші сучасні підходи до організації дитячої життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі.

 

Результати атестації і аналіз якісного і кількісного складу педагогічних працівників

    Методична робота з педагогічними кадрами у 2020 – 2021 навчальному році була спрямована на підвищення якості проведення навчально-виховної роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної майстерності кожного  педагога.

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична кільк. педагогів

1.

Курси підвищення кваліфікації

2

2

2.

Атестація

2

2

3.

Самоосвіта

22

22

4.

Участь у роботі творчої групи

8

8

5.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

22

22

    Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців.

Атестовано  2  педагогічних працівники.

Чергово:

- вихователь – методист Гнусарькова В.Б. «спеціаліст вищої   категорії»;

- вихователь Курт - Аметова Т.М. «спеціаліст ІІ категорії»

 

Організація медичної роботи

    План роботи медичної служби на 2020 – 2021 н. р. складений відповідно до річного плану роботи закладу та виконаний в повному обсязі, проведено  особливі заходи  у зв’язку з впровадженням карантину і профілактикою щодо недопущення поширення коронавірусної хвороби.

  Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує старша медична сестра. Протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив увагу формуванню здоров’єзберігаючої компетентності дітей. Дітей оточують кваліфіковані педагоги,  медична сестра, лікар, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, підтримують інтерес дітей до власного здоров’я.

  У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

    Впродовж навчального року вихователі проводили обстеження фізичного стану дітей, їх вміння якісно виконувати основні рухи (з бігу, стрибків, кидання). За сумою балів оцінку «відмінно» одержали 43% дітей, «добре» - 38%, «задовільно» - 17%.

    Вся медична робота в закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України „Про дошкільну освіту”. Санітарно-гігієнічні умови дошкільного закладу на належному рівні. В установі проводяться всі необхідні профілактичні заходи:

-    контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками на всіх ділянках роботи;

-    здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

-    розроблена тематика для медико-педагогічних нарад.

У закладі постійно проводяться загартовувальні процедури. Протягом дня підтримується рухова активність дітей. Проводяться „Дні здоров’я”, спортивні розваги. У навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки. Влітку проводять оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі.

 

Організація харчування

    Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3-х разове харчування. З  березня 2018 року  послуги  харчування в дошкільному закладі здійснює компанія «Продрезерв», які надали єдине примірне двотижневе меню та технологічні карти. Продукти харчування надходять разом з сертифікатами якості та гігієнічними  висновками.

   З боку завідувача та медичного працівника  протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

   Готуючи страви, кухарі суворо дотримуються  технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходять  від постачальників із супровідними документами.

   З боку вихователів здійснюється  постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснюється відповідно до режиму кожної вікової групи. Протягом року  проводилась С-вітамінізація третіх страв.

    Але  в дошкільному закладі є потреба у капітальному ремонті харчоблоку, заміні технологічного обладнання, оновлення посуду, капітальному ремонті пральні.

 

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

    У дошкільному закладі працює батьківський комітет, як колегіальний орган  батьків. На засіданнях батьківського комітету розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою, звітування про залучені та витрачені благодійні внески..

     Набагато покращилася матеріально – технічна база дошкільного закладу завдяки кропіткої роботі батьківського комітету, батьків та педагогів.

    Спільними зусиллями роботи адміністрації ДНЗ № 311  батьківського комітету закладу були розроблені заходи щодо зміцнення та модернізації КЗО ДНЗ № 311.

    Було виготовлено та придбано прикраси для музичної зали до святкових ранків.  Відремонтовані лави та пісочниці на дитячих майданчиках. Проведено поточний ремонт майданчиків. Під час місячника по благоустрою території закладу  оновлені клумби, весною в рамках програми по благоустрою та озелененню на території закладу силами працівників впорядковано 8 клумб, висаджено багато квітів.  В групі «Пролісок», «Вишенька» розроблена городня  ділянка, де висаджені необхідні для харчування: цибуля, петрушка, кріп, салат, ревінь, щавель, огірки, помідори.

       В дошкільному закладі проводиться  велика  робота по збереженню та поповненню матеріально-технічної бази  закладу, але  залишається ще багато проблем, а саме:

 • Відновлення тіньових дитячих  прогулянкових навісів  у кількості 2 шт.
 • Капітальний ремонт 3 тіньових навісів, груп № 2, № 5, № 8;
 • Капітальний ремонт харчоблоку, пральні.
 • Капітальний ремонт центрального входу будівлі.

    У травні 2021 року до директора  департаменту гуманітарної політики  Сушко К.А. були надані листи щодо потреб дошкільного закладу  та звернення до депутату міської ради Федоренко В.В.

Стан дитячого травматизму

   Одним із основних завдань, які стоять перед дошкільним закладом, крім навчання та виховання дитини  є, відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, - "…збереження життя,  фізичного та  психічного здоров'я вихованців згідно із законодавством".

   Одним з напрямків створення безпечних умов для дітей - це навчання дітей правилам безпечного поводження під час навчально – виховного процесу.

    З цією метою у дошкільному закладі передбачено проведення бесід, інструктажів з дітьми перед проведенням організованих педагогічних заходів. Один раз у півріччя  проводяться Тижні безпеки дитини під час яких у кожній групі проводяться тематичні заходи. Аналіз матеріалів Тижнів свідчить про те, що якість і змістовність заходів, за останній час, значно покращилися.

     Так,  на початку  березня  2021 року  в ДНЗ було проведено Тиждень безпеки дитини. За звітний період не сталося жодного випадки травмування дитини в навчально-виховному процесі та побуті.

 

Робота з батьками та зверненнями громадян

      В дошкільному закладі проводиться певна робота зі зверненнями громадян, так за звітний період звернення громадян відсутні.

   

    Підсумовуючи сказане,  можна оцінити роботу педагогічного колективу за 2020-2021 навчальний рік  як  задовільну. Звертаючи увагу на це, робота колективу дошкільного навчального закладу у наступному навчальному році буде спрямована на: індивідуалізацію освітнього процесу; підсилення тенденції особистісно орієнтованої, гуманістичної  моделі виховання; соціалізацію дошкільників; удосконалення роботи педагогічного колективу з оптимізації шляхів взаємодії з родиною вихованців.  Це допоможе педагогам забезпечувати умови для росту життєвої компетенції дитини  у відповідності з вимогами  Базового компоненту дошкільної освіти.

      Успішне управління  та робота навчального закладу  залежить від чіткої, злагодженої роботи колективу та  правильної організації  керівником роботи дошкільного навчального закладу. Мета раціональної організації праці завідувача – підвищити її результативність, а досягти цієї мети можливо тільки за умови раціонального використання часу та умов праці.  

    Адміністрація та батьківський комітет дошкільного навчального закладу № 311  щиро дякує  за творчий підхід, спільну роботу колективу ДНЗ та батькам за створення належних умов та підготовку закладу до оздоровлення  та нового навчальнго  2021-2022 року.